Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest firma JDK Pracownia Sukien Ślubnych PPHU Gerard Koprowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Morszyńska 29A NIP 781 135 14 12. Kontakt z administratorem: mail suknie@suknieslubne.com.pl lub telefon 601 704 278.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy, zawartej pomiędzy Państwem a administratorem, dla zawarcia i wykonania której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również podstawę tę stanowi prawnie uzasadniony interes firmy JDK Pracownia Sukien Ślubnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci zawierania i wykonywania przez firmę umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie działań marketingowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
zawarcie i wykonywanie Umów, zawartych pomiędzy Państwem a administratorem danych, prowadzenie korespondencji handlowo – usługowej, dochodzenie roszczeń na gruncie przepisów prawa cywilnego w tym reklamacji, o ile takie się pojawią,

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które dotyczą naszych klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane dotyczące współpracy, dane wymagane do wystawienia faktury. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy , a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Administrator danych przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym ma on prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania, w tym firmom transportowym, dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym.

Dane osobowe nie będą ulegały automatycznemu profilowaniu.

Klient ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje jemu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez JDK Pracownia Sukien Ślubnych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją zamówienia.

Prawa autorskie
Kopiowanie lub wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach serwisu suknieslubne.pl, w tym: tekstów, fotografii i elementów graficznych, w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Pracownia Sukien Ślubnych jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do wymienionych wyżej materiałów.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych serwisu suknieslubne.pl

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu:
Poprzez informacje dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika Serwisu w formularzu kontaktowym.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
Informacje wprowadzane do formularza kontaktowego
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np w celu kontaktu handlowego.

Informacja o plikach cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu suknieslubne.pl P.P.H.U. Gerard Koprowski JDK Pracownia Sukien Ślubnych, z siedzibą w Poznaniu, ul. Morszyńska 29A

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „stałe” (persistent cookies), przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.